Тарьсан модоо бүртгүүлэх, төсөл төгөл бүртгүүлэх гарын авлага